گزاراشات ویژه

سی و دومین روز از اعتراضات کارگری در اهواز – سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷

video
در ادامه #اعتراضات کارگران صنایع ملی فولاد اهواز ، این اعتراضات وارد سی و دومین روز از این اعتراضات شده است . نکته قابل توجه اینکه شعارها حکایت از نزدیکی و اتحاد #کارگران و #دانشجویان دارد https://www.youtube.com/watch?v=JW3olxfb0qg

شعاری که خامنه ای و روحانی را هدف قرار داد- مجموعه ویدئوهای منتشر شده از تظاهرات اهواز – ۱۲ آذر

video
در این کلیپ سعی شده مجموعه ویدئو هایی که از اعتراضات کارگری  روز ۱۲  آذر؛ از کارگران گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در فضای مجازی منتشر شده گردآوری و بازنشر گردد. https://www.youtube.com/watch?v=rfFoq51xDJ4

گزارش روزانه اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگری در ایران – یکشنبه ۱۱ آذرماه ۹۷

video
در این کلیپ سعی شده مجموعه ویدئو هایی که از اعتراضات کارگری  روز ۱۱  آذر؛ از کارگران گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در فضای مجازی منتشر شده گردآوری و بازنشر گردد. https://www.youtube.com/watch?v=SX1Hd-TtXhk