کلیه پرونده ها در سایت یو ان از دسترس خارج شده اند و شما با پیغام زیر مواجه خواهید شد. این احتمال می رود که به خاطر مسائل امنیتی این کار انجام شده و یا همانند دفعه قبل تغییرات عمده ای در سایت و نحوه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

 

  شماره پرونده اشتباه است

ما آخرین اخبار را در این خصوص بروز خواهیم کرد…

 

گروه خبری یونیکا

پاسخ دادن