موسسه اعتباری کاسپین در اسفند 94 از ادغام هشت شرکت تعاونی زیر مجموعه قرارگاه خاتم النبیاء و بنیاد تعاون سپاه بوجود آمد ولیکن بعد از گذشت یکسال نتنها آن هشت شرکت تعاونی وابسته به سپاه (فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدرتوس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) خالص دارایی هایشان را به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نکردند بلکه قسمت اعظم پولهای مردم را هم که در این موسسه سپرده گذاری شده بود را از کاسپین خارج و به سایر شرکت های زیر مجموعه قرارگاه خاتم النبیاء و بنیاد تعاون سپاه منتقل کردند و سپس با سند سازی و حساب سازی و با تجدید ارزیابی دارایی هایشان به ارزشی بسیار کمتر از ارزش واقعی(البته با اعمال نفوذ بر کارشناسان رسمی دادگستری و انجام مزایده های صوری به نفع سپاه) و ابراز اینکه دیگر نمیتوانند از محل فروش دارایی هایشان، بدهی هایشان را بازپرداخت بکنند (پول های دزدیده شده مردم از موسسه کاسپین را به آنها بازگرداند) به مراجع قضایی (دادستانی مشهد) اعلام ورشکستگی و درخواست اجرای فرآیند تصفیه و انحلال آن هشت شرکت تعاونی وابسته به سپاه را نمودند و از آنطرف هم رسانه های همسو با سپاه مثل فارس نیوز و مشرق نیوز و تسنیم و … با این استدلال که موسسه اعتباری کاسپین از بانک مرکزی مجوز تاسیس داشته و تحت نظارت دولت بوده است بنابراین اکنون که ورشکست و منحل شده است بانک مرکزی باید مطالبات سپرده گذاران کاسپین را بازپرداخت بکند و بدینوسیله توپ را به زمین دولت انداختند تا یک بازی چند سر بردی را برای خودشان (سپاه پاسداران ) رقم بزنند (یک کلاه برداری سیستماتیک با استفاده از اهرم های فرا قانونی سپاه پاسداران) .

و در روزهای گذشته هم یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین که نامی از وی برده نشده است با کمال پر رویی و وقاحت گفته است که سپرده گذاران فکر کنند پولهایشان را در راه جهاد سوریه و مدافعان حرم خرج کرده اند! که این گفته باعث ایجاد خشم مضاعف در سپرده گذاران کاسپین و حمله ایشان به شعبات این موسسه اعتباری در سراسر کشور شده است.

2 پاسخ ها

پاسخ دادن