تبریک به همه میهن پرستان عزیز. سایت OMV با پیگیری مسئولین سایت و تماس های تلفنی صورت گرفته و نامه های ارسالی شما دوستان اقدام به تغییر نام جعلی خلیج “ع ر ب ی” به خلیج فارس نمود.
” زنده باد ایران، پاینده باد نام خلیج تا ابد فارس”

 

یکی از شرکت های بزرگ نفتی اتریشی تحت نام ” OMV Group ” که اکتشاف میدان نفتی مهر را بر عهده داشته است در وبسایت خود بی شرمانه از واجه جعلی خلیج ع ر ب ی به جای خلیج فارس استفاده نموده و نقشه ای را قرار داده که توهین به میهن آریایی ماست.

با کمال تاسف این کمپانی دفتری نیز در ایران دارد با مشخصات زیر:

OMV (IRAN) onshore Exploration GmbH

273, Dastgerdi (Zafar) Ave.
19686-34611 Tehran
Islamic Republic of Iran

Tel.: +98 (21) 8877 4826

info.ep@omv.com

و بغرنج تر اینکه هیچ یک از مسئولین شرکت ملی نفت ملی ایران به این مساله اعتراض نکرده و این کمپانی همچنان بی شرمانه از نقشه زیر در وبسایت خود استفاده می کند. لذا از همه ایرانیان  میهن پرست که دلشان برای ایران بزرگ می تپد تقاضا داریم تا به این کمپانی ایمیل زده تا این نام و نقشه جعلی را به نام واقعی آن یعنی ” خلیج فارس” یا همان ” Persian Gulf ” تغییر دهند.

لینک اسم جعلی در وبسایت OMV: 

https://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group/upstream/iran

1 COMMENT

پاسخ دادن