یکی از کارشناسان در سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد:
“بانک مرکزی بازپرداخت سپرده های مردم را تضمین نمی کند. نه منابعی بر این امر دارد نه وظیفه ای دارد.
این کلیتش در مورد بانک های دولتی، خصوصی، مجاز و غیر مجاز صادق است.ابدا، ابدا، هیچ بانکی در هیچ جای دنیا بدهی سپرده گذاران را تضمین نمی کند.”

خودتان ببینید و قضاوت کنید!

پاسخ دادن