وکیل احمدی نژاد: تمام اتهامات وارده به احمدی نژاد کذب محض است.

1 COMMENT

پاسخ دادن