آخرین کلیپ از احمدی نژاد.
وی گفت:
“میان می گن فلانی محکومه چون پول نفت رو داده به مردم.فرصت می شد من همشو می دادم به مردم”
“ما معتقدیم که هیچ کس بالاتر از مردم نیست”
” انقلاب نکردیم یه عده برن، یه عده جدیدی مثل اونها بر مردم حاکم بشن”

1 COMMENT

پاسخ دادن