یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سالهای 96و 92 رفع حصر موسوی و کروبی بود . نکته جالب این موضوع رای مثبت ایشان به حصر خانگی سران فتنه در جلسه شوارای امنیت ملی(سال 89) است . اگر ایشان مخالف حصر خانگی موسوی و کروبی بود چرا در جلسه شورای امنیت به حصر رای مثبت دادند ؟ ایشان که خود به عنوان رئیس جمهور رئیس شورای امنیت ملی است. سیاست پدر و مادر ندارد….

1 COMMENT

پاسخ دادن