کارشناس زن ایرانی، صریح و بی پرده کارشناس ضد آمریکایی صدا و سیما را به بی سوادی محکوم کرد:

  1. شما سواد این قضیه را ندارید
    اشکالی ندارد، خیلی چیزها هم هست که من نمی دانم
    احساساتی نشوید وقتی سواد و دانش این قضیه را ندارید
    ….

(پیشنهاد می کنیم هر دو فیلم آپلود شده را ببینید…)

فیلم اول:

فیلم دوم:

پاسخ دادن