آل اسحاق ، کارشناس اقتصادی ،با بیان اینکه بیکاری یکی از موضوعات اساسی و بیماری مزمن اقتصاد ایران است، گفت: کشور برای فارغ التحصیلان زحمت‌های بسیاری کشیده است تا انسان‌های خام را بارور کند. در حال حاضر بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم، در مجموع بیان می‌شود که به‌صورت حدودی 11 میلیون فارغ التحصیل داریم.

به گزارش تسنیم ، رسانه امنیتی داخلی ایران ، وی در ادامه با تأکید بر اینکه “با شرایطی که در کشور داریم بیکاری و اشتغال جزو مسایل ملی است”، گفت: اگر ما نتوانیم بیکاری، اشتغال و حاشیه‌نشینی را حل کنیم ممکن است بعضی از مسایل به امنیت ملی کشور ضربه بزند.

 

پاسخ دادن