شبکه سی ان ان به دو تفاوت اصلی این موضوع پرداخته. دیدنش خالی از لطف نیست...

پاسخ دادن