احمدی نژاد – 3 شهریور 96:
من و دوستانم تهمت های ناروای زیادی رو تحمل کردیم ولی دیگه کاسه ی صبرم لبریز شده.
تهمت به رحیمی، تهمت به داوری، تهمت به بقایی و حالا هم تهمت به خودم. جمع کنید این بساط رو…

پاسخ دادن