سخنرانی بی نظیر و شجاعانه کاوه مدنی، نخبه ایرانی که زمینه های فشار بیشتر بر او از جانب دلواپسان نظام و در نهایت استعفایش را از معاونت سازمان محیط زیست فراهم کرد

پاسخ دادن