صادق لاریجانی در گفتگویی تلویزیونی که از سیمای میلی پخش شد ادعا کرده است که قوه قضاییه فشل و ناکارآمد نیست و در بین مردم محبوب است و ادعاهای علیه قوه قضاییه دروغ و اتهاماتی بزرگ است.

پاسخ دادن