ظهور و بزرگنمایی کردن برخی موارد که حکومت در این سالها از حسایت مردم برداشت کرده ، راهی برای فرار از بحران ها حتی برای چند روز هم که شده ، تبدیل شده است . بر ماست که هوشیار تر باشیم و بعد از هر وحشی گری بدانیم که نباید سرگرم حواشی آن جنایت شویم و راسخ تر و با انگیزه دو چندان راهمان برای #سرنگونی #فرقه_تبهکار در پیش گیریم .

پاسخ دادن