یونیکا سیاسی – «ام المعارک» ، «مادرجنگها» اصطلاحی که سال 1991 صدام حسین پیش از عملیات طوفان صحرا به کار برد و عاقبتش…. حال روحانی بعد از 27 سال آنرا دوره میکند …

پاسخ دادن