«مایک پمپئو» ، وزیر امور خارجه ایالات متحده در اولین ساعات بازگشت و برقراری گام نخست تحریمها علیه حکومت افراط گرای ایران با توئیتی بر این کار تاکید ورزید . وی در این توئیت نوشت:

90 روز پیش،ریاست جمهوری ایالت متحده  از توافق هسته ای با ایران خارج شد. امروز، تحریم ها علیه رژیم در ایران به اجرا گذاشته شد تا مقابله با فعالیت های بدخواهانه علیه آن رژیم را آغاز کند. رژیم باید از منابع ایران برای کمک به شهروندان خود استفاده کند نه حمایت از تروریسم و ثروت اندوزی  رهبری آن.

پاسخ دادن