به نقل از سایت وزارت خارجه ایالات متحده ؛

وزیر خارجه پمپئو: امروز رژیم ایران با صلح جهانی در تقابل است. ما از متحدان و شرکایمان می خواهیم تا به ایالات متحده بپیوندند و از دسترسی رهبران ایران به سرمایه برای سرکوب مردم خود و دامن زدن به تروریسم در سراسر دنیا ممانعت بعمل آورند.

پاسخ دادن