در نشست موسسه تحقیقاتی «هادسن» در ایالات متحده ، آقای «مایکل پرجنت » در خبر جنجالی اعلام کرد برخی فرماندهان سپاه از این نیرو جدا شده و همراه با دارایی هایشان فرار کرده اند . اگر این خبر صحت داشته باشد باید نتیجه گرفت که ریزش در سطح فرماندهی سپاه آغاز شده و این به منزله یک گام پیشروی مردم ایران برای کسب آزادی میباشد .

پاسخ دادن