برایان هوک روز پنجشنبه ۸ آذر در یک نشست خبری تاکید کرد که آمریکا تردیدی برای متوقف کردن اقدامات مخرب رژیم ایران به خود راه نمی‌دهد و حتی گزینه نظامی را نیز بررسی می‌کند، اگرچه ترجیح می‌دهد قبل از هر چیزی از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کند.

فیلم کامل اظهارات برایان هوک در این نشست خبری

پاسخ دادن