خامنه ای در دورهمی که عده ای از به اصطلاح تهیه کنندگان و کارگردانان تلویزیون نامیده شده بودند ، آنها به میدان جنگ نرم که از دید ناقص او همتراز جنگ سخت نیروهای مسلح است فراخوانده و این بار خامنه ای قصد دارد خود و اندیشه های متعفنش  را پشت هنر و با هزار ترفند و بازی سینمایی به خورد مردم بی گناه ایران بدهد …

 

پاسخ دادن