این روزها صداهایی از سوی چند حزب یا دسته شنیده می‌شود که نوعی #سهم_خواهیِ_قومی_جغرافیایی را ابراز می‌دارند.

بی‌گمان گفتگو زبانِ #دموکراسی است ولی در این پروسه حرف زدن آزادست و هر کسی هر چه دلِ تنگ‌اش می‌خواهد می‌تواند بیان نماید، اما دموکراسی یا حاکمیتِ قانون این اجازه را نمی‌دهد که هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام دهد.

نکته نویسنده این برنامه: زمان فیلی

 

 

پاسخ دادن