ویدئو منتشر شده اوسط وزارت خارجه #آمریکا : اکنون بر عهده #خامنه_ای است که کاری غیر معمول کند و در جهت منافع #مردم_ایران اقدام کند. آیا بهتر است به عنوان رژیمی مطرود از دنیا منزوی باشید و یا از وارد شدن به جامعه جهانی نفع ببرید و شکوفا شوید؟

پاسخ دادن