در برنامه امروز #ایران_در_رسانه های_جهان به چند #مقاله و #خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته شده است:
۱. وال استریت جورنال ۲. رویترز ۳. وزارت خارجه آمریکا ۴. آنادولو ۵. تایمز اسرائیل

پاسخ دادن