#علی_جوانمردی روز سه شنبه؛ ۱۳ آذر در لایوی غیر منتظره ای اخبار تازه ای را در خصوص بیماری خامنه ای؛  پیوستن دانشجویان به جنبش اعتراضی کارگران و معلمان و اهمیت پیوستن مردم به این #پازل_تغییر_رژیم را منتشر نمود.

پاسخ دادن