در برنامه امروز #ایران_در_رسانه_های_جهان به چند #مقاله و #خبر از خبر گزاری ها و صفحات زیر پرداخته شده است:
۱. رویترز   ۲. فاکس نیوز  ۳. تایمز اسرائیل  ۴. العربیه   ۵. صفحه فارسی توئیتر وزارت خارجه آمریکا

پاسخ دادن